Reflections on Popular Music Studies in Turkey <br>http://dx.doi.org/10.5429/2079-3871(2011)v2i1-2.6en

Authors

  • Ali C. Gedik

DOI:

https://doi.org/10.5429/551

Keywords:

Turkey, arabesk music, popular music publications, popular music scholars

Abstract

This article reviews the state of popular music studies in Turkey in comparison to IASPM's Anglo-American history of popular music studies. The main focus is on the similarities and dissimilarities in studies based on shifts in paradigms: firstly the shift from the sociology of arabesk music in Turkey and sociology of rock music in the Anglo-American popular music studies, to the sociology of popular music; secondly, a parallel shift in theoretical premises, from Marxism to postmodern theories. Mapping the achievements of popular music studies in Turkey in relation to the study of popular musics that have dominated specific eras, it is shown that despite earlier divergences from the 1990s onwards, Turkish popular music studies gradually converged with international popular music studies.

Author Biography

Ali C. Gedik

Dokuz Eylül University, Department of Musicology/ lecturer

References

Aytar, Volkan and Parmaksızoğlu, Kübra (eds.). 2011. İstanbul’da Eğlence. İstanbul Bilgi Ünv. Yay., Istanbul.

Beken, Minur Nurettin. 1998. Musicians, audience and power: The changing aesthetics in the music at the Maksim gazino of Istanbul. PhD dissertation, University of Maryland.

Beken, Minur Nurettin. 2003. “Aesthetics and Artistic Criticism at the Turkish Gazino”. Journal of Musical Anthropology of the Mediterranean, Vol. 8: pp. 8–19.

Belge, Murat. 1983. Tarihten Güncelliğe. Alan Yay., Istanbul.

Beşiroğlu, Şefika Şehvar. 2003. “Türk Müziği’nin Yenileşme Sürecinde Yeni Bir Tür: Kantolar”. Folklor Edebiyat Popüler Müzik Özel Sayısı, No. S. 36: pp. 69–80

Eagleton, Terry. 2003. After Theory. Basic Books, New York.

Erol, Ayhan. 2002. Popüler Müziği Anlamak: Kültürel Kimlik Bağlamında Popüler Müzikte Anlam. Bağlam Yayınları, Istanbul.

Erol, Ayhan. 2004. “The arabesk and its significance in terms of bittersweet feelings”. In Sentiment doux-amer dans les musique du monde. ed. M. Demeuldre. L’Harmattan, Paris. Pp. 190–200.

Erol, Ayhan. 2008. “Change and Continuity in Alevi Musical Identity”. In The Human World and Musical Diversity, ed. R. Statelova, A. Rodel, P. Lozanka, I. Vlaeva and V. Dimov. Bulgarian Musicology Studies, Sofia, Bulgaria. Pp. 109–116

Erol, Ayhan. 2009. Müzik Üzerine Düşünmek. Bağlam Yayınları, Istanbul.

Erol, Ayhan. 2011. “Understanding the Diversity of Islamic Identity in Turkey through Popular Music: The Global/Local Nexus”. Social Compass, Vol. 58, No.2: pp. 187–202.

Erol, Ayhan. 2012. “Music, power and symbolic violence: The Turkish state’s music policies during the early republican period”. European Journal of Cultural Studies, Vol. 15: pp. 35–52.

Frith, Simon. 1996. Performing Rites: On the Value of Popular Music. Harvard University Press, Cambridge MA.

Frith, Simon (ed.). 2004. “General Introduction.” In Popular music: Critical concepts in media and cultural studies. Routledge: New York.

Folklor/Edebiyat, üç aylık kültür dergisi, cilt-9, sayı-36, 2003-4, Ankara.

Garofalo, Reebee. 1996. Rockin' Out: Popular Music in the USA. Prentice Hall (Pearson Education), Upper Saddle River, NJ.

Gedik, Ali C. 2009. “Türkiye’deki Politik Müziğin Değişimi Üzerine Bir Tartışma Çerçevesi: ‘Ey Özgürlük!’” In Gelenek: Aylık Marksist Dergi, sayı: 107, pp. 61–82.

Güngör, Nazife. 1990. Arabesk: Sosyokültürel açıdan Arabesk Müzik. Bilgi Yay., Istanbul.

Işık, Caner and Erol, Nuran. 2002. Arabesk’in Anlam Dünyası: Müslüm Gürses Örneği, Bağlam Yayınları, Istanbul.

Karahasanoğlu, Songül and Skoog, G. 2009. ”Synthesizing Identity: Gestures of Filiation and Affiliation in Turkish Popular Music.” Asian Music, Vol. 40, No. 2: pp. 52–71

Middleton, Richard. 1997. Studying Popular Music. Reprint. Open University Press, Philadelphia, PA.

Oktay, Ahmet. 1993. Türkiye’de Popüler Kültür. Istanbul: Yapı Kredi Yay.

Oskay, Ünsal. 1982. XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri. Ankara Ünv. Yay., Ankara.

Özbek, Meral. 1991. Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arebeski. İletişim Yay., Istanbul.

Özbek, Meral. 1997. “Arabesk culture: A case of modernization and popular identity”. In Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, eds. S. Bozdogan and R. Kasaba. University of Washington Press, Seattle, WA. Pp. 211–232.

Özer, Yetkin. 2003. “Crossing the Boundaries: The Akdeniz Scene And Mediterraneannes”. In Mediterranean Mosaic: Popular Music and Global Sounds, ed. G. Plastino. Routledge, New York, NY, and London. Pp. 199 – 220.

Popüler Müzik Yazıları, cilt-1, sayı-1, bahar/yaz 2003, İzmir.

Shepperd, John and Wicke, Peter. 1997. Music and Cultural Theory. Polity Press, Cambridge, UK.

Solomon, Tom. 2005. "'Living Underground is Tough': Authenticity and Locality in the Hip-hop Community in Istanbul, Turkey". Popular Music, Vol. 24, No. 1: pp. 1–20.

Solomon, Tom. 2006. "Hardcore Muslims: Islamic Themes in Turkish Rap in Diaspora and in the Homeland." Yearbook for Traditional Music, 38: pp. 59–78.

Solomon, Tom. 2009. "Berlin-Frankfurt-Istanbul: Turkish Hip-Hop in Motion." European Journal of Cultural Studies, Vol. 12, No. 3: Pp. 305–327.

Stokes, Martin.1992. Arabesk Debate: Music and Musicians in Modern Turkey. Oxford: Clarendon Press.

Stokes, Martin. 1998. Arabesk Olayi: Türkiye'de Müzik ve Müzisiyenler, Iletisim, Istanbul. (Turkish translation of The Arabesk Debate, with new author's preface).

Stokes, Martin. 2000. “East, West and Arabesk”. In Western Music and Its Others, ed. G. Born and D. Hesmondhalgh. University of California Press. Berkley, CA. Pp. 213–234.

Stokes, Martin. 2010. The Republic of Love: Cultural Intimacy in Turkish Popular Music. The University of Chicago Press, London.

Tekelioğlu, Orhan. 1996. “The rise of a spontaneous synthesis: Historical background of Turkish popular music”. Middle Eastern Studies, Vol. 32, No. 1: pp. 194–216.

Tekelioğlu, Orhan 2001. “Modernizing reforms and Turkish music in the 1930s”. Turkish Studies, Vol. 2, No. 1: pp. 93–108.

Tekelioğlu, Orhan. 2006. Pop Yazılar: Varoşlardan Merkeze Yürüyen “Halk Zevki”. Telos Yay., Istanbul.

Yarar, Betül . 2008. “Politics of/and popular music: An analysis of the history of arabesk music from the 1960s to the 1990s in Turkey”. Cultural Studies, Vol. 22, No. 1: pp. 35–79.

Downloads

Published

18-01-2012

Issue

Section

Articles – Special Issue