“From Dalarna to The Orient”: Falun Folk Music Festival

Authors

Keywords:

Falun, folk music, festival, world music, cosmopolitanism,

Abstract

This article discusses the Swedish festival Falun Folk Music Festival (FFF) and makes use of interviews with key organisers, readings of festival brochures, and other material. I begin with a look at the intentions, motivations and negotiations of the organisers leading up to the first festival in 1986, and from there I discuss the way FFF contributed to a change in Swedish folk music discourse towards logics of professionalisation and cosmopolitanism. FFF negotiated between professionals and amateurs, traditionalists and experimentalists. This paved the way for a vast palette of musical traditions, soon to be called “world music”, to reach a Swedish audience. I argue that the cosmopolitanism of FFF, rather than being the main ideological goal of the organisers, worked as a means to an end, namely the professionalisation and artistic recognition of Swedish folk traditions. It also seems to have made the festival relevant in the cultural policy climate of the time.

Author Biography

Daniel Fredriksson, IASPM Nordic

Ph.D in ethnomusicology. Lecturer in Sound and Music Production at DAVA, Dalarna University

References

Bibliography

Arvidsson, A. –

När en modern musikform traditionalieras : rock i möte med svensk folkmusik under 1970-talet. In A. Björnberg Ed. Frispel : festskrift till Olle Edström. Göteborg : Göteborgs universitet: 267-293

Musik och politik hör ihop: diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980. Möklinta: Gidlund

Bäckström, M. –

Falun folkmusik festival: 16-19 juli 1986 : programbok. Falun: Stiftelsen Falun folkmusik festival.

Folkmusiken och Festivalerna. In Norsk folkemusikklag. (1984-2009). Oslo: Norsk folkemusikklag: 7-10

Bjälesjö, J. 2013. Rock’n’roll i Hultsfred : ungdomar, festival och lokal gemenskap. Båstad: Hammarlin.

Bohlin, G., & Ternhag, G. 1990. Festivalpublik och samhällsekonomi: en studie av Falun Folk music Festival. Falun: Dalarnas forskningråd.

Bohlman, P. V. 1988. The study of folk music in the modern world. Bloomington: Indiana Univ. Press.

Bohlman, P. V. 2002. World music: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Brusila, J. 2003. “Local music, not from here”: the discourse of world music examined through three Zimbabwean case studies: The Bhundu Boys, Virginia Mukwesha and Sanduza. Helsinki: Finnish Society for Ethnomusicology.

Connell, J., & Gibson, C. 2003. Sound Tracks: Popular music, Identity and Space. Routledge.

de Certeau, M. 1984. The practice of everyday life. Vol. 1, The practice of everyday life. Berkeley: University of California Press.

Delanty, G. 2011. Cultural diversity, democracy and the prospects of cosmopolitanism: a theory of cultural encounters. The British Journal of Sociology 62 (4): 633-656. https://dx.doi.org/10.1111/j.1468-4446.2011.01384.x

Diskussionslista för svensk folkmusik. 2000. https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/svenskfolkmusik/ Accessed: 22 April 2014.

Eriksson, K. 2017. Sensing traditional music through Sweden’s Zorn Badge: precarious musical value and ritual orientation. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Ferris, W. R., & Hart, M. L. 1982. Folk music and modern sound. Jackson: University Press of Mississippi.

Forsslund, K.-E. 1919. Med Dalälven från källorna till havet. Stockholm: Åhlén & Åkerlund.

Fredriksson, D. 2018. Musiklandskap : musik och kulturpolitik i Dalarna. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Frith, S. 2008. Taking popular music seriously: selected essays. Aldershot; Ashgate.

Gibson, C. & Connell, J. 2005. Music and tourism: on the road again. Clevedon: Channel View Publications.

Glynos, J., & Howarth, D. 2007. Logics of critical explanation in social and political theory. London: Routledge.

Gustafson, K. 2011. Levande musik i hela landet: Rikskonserter från början till slut. Göteborg: Bo Ejeby förlag.

Häggström, A. 2000. Levda rum och beskrivna platser : former för landskapsidentitet. Stockholm: Carlsson.

Hamrin, Ö. 2007. “Dalarna som svenskt ideal”: en bok om bilden av Dalarna. Dalarna 77(1): 93-111.

Jacobsson, B. 2014. Kulturpolitik : styrning på avstånd. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, M., & Berge, O. 2018. Kvalitetsregimer i endring? Historiske og Analytiske perspektiver på folkemusikken I samtiden. In J. F. Hovden & Ø. Prytz Eds. Kvalitetsforhandlinger - Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur. Bergen: Fagbokforlaget: 211-234.

Kaminsky, D. –

a. Keeping Sweden Swedish: Folk Music, Right-Wing Nationalism, and the Immigration Debate. Journal of Folklore Research 49 (1): 73–96. http://doi.org/10.2979/jfolkrese.49.1.73

b. Swedish folk music in the twenty-first century: on the nature of tradition in a folkless nation. Lanham, MD: Lexington Books.

Laclau, E. 1990. New reflections on the revolutions of our time. London: Verso.

Laclau, E., & Mouffe, C. 1985. Hegemony and socialist strategy. London: Verso.

Laing, D. 2004. The three woodstocks and the live music scene. In A. Bennett Ed. Remembering Woodstock. Burlington, Vt.: Ashgate

Ling, J., & Ahlbäck, G. 1980. Folkmusikboken Stockholm: Prisma.

Lundberg, D. –

Swedish folk music : from village greens to concert platforms. Stockholm: Svenskt visarkiv.(Electronic resource)

a. Tävla i folkmusik. In A. Arvidsson Ed. Bilder från musikskapandets vardag : mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik. Umeå: Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet: 164-179.

b. “Wagners musik är bättre än den låter”: en diskussion om musikaliska genrer och kvalitet. In A. Arvidsson Ed. Bilder från musikskapandets vardag : mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik Umeå: Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet: 19-38.

Lundberg, D., Malm, K., & Ronström, O. 2000. Musik, medier, mångkultur : förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora: Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond.

Magaudda, P., & Chaircraft, J. 2011. 'Space is the Place’: The global localities of the Sònar and WOMAD music festivals. In L. Giorgi, M. Sassatelli, & G. Delanty Eds. Festivals and the Cultural Public Sphere. Abingdon: Routledge: 173–189.

Moberg, P. 2018 Nationalismen hotar den svenska kulturen. Sydsvenskan, 17 August. https://www.sydsvenskan.se/2018-08-17/nationalismen-hotar-den-svenska-kulturen. Accessed: 29 Mars 2019

Möller, A. 2018. Oroa er inte SD, folkmusiken mår fint! Dagens Nyheter, 21 August. https://www.dt.se/artikel/kultur/debatt-oroa-er-inte-sd-folkmusiken-mar-fint. Accessed: 29 Mars 2019

Ramsten, M. 1980. Hartsa med brylcreme. STM, Svenska Samfundet För Musikforskning 1980 (1) 79–97.

Region Dalarna. 2009. Dalarnas Kärnvärden och Tillgångar. Pumpa of dalarna - hur når vi fram till människor med vårt budskap? https://www.regiondalarna.se/varumarketdalarna/bilden-av-dalarna/aktiviteter-2003-2011/235-2/ Acessed: 28 february 2015

Ronström, O. 2011. Spelman, folkmusiker, artist – traditionsmusikens förändrade marknader och villkor. In Svenska Littteratursällskapet i Finland, Finlands Svenska Folkmusikinstitut: Seminariet ”Rädda Spelmanstraditionen!”. Vasa, 27 October 2011. https://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:460551/FULLTEXT01.pdf Accessed 29 Mars 2019

Ronström, O., Malm, K., & Lundberg, D. 2001. Concerts and festivals: Public performances of folk music in Sweden. The World of Music 43. 2001(3): 1–18.

Sassatelli, M. 2011. Urban festivals and the cultural public sphere: Cosmopolitanism between ethics and aesthetics. In L. Giorgi, M. Sassatelli, & G. Delanty Eds. Festivals and the Cultural Public Sphere. Abingdon: Routledge: 12-28.

Stokes, M.–

On Musical Cosmopolitanism. Institute for Global Citizenship: The Macalester International Roundtable 2007. https://digitalcommons.macalester.edu/intlrdtable/3

Globalisation and the Politics of World Music. In M. Clayton, T. Herbert, & R. Middleton. Ed. The cultural study of music: a critical introduction. New York: Routledge: 297-308

Svensson, J., & Tomson, K. 2016. Kampen om kulturen : idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet. Lund: Studentlitteratur.

Taylor, T. D. 1997. Global pop: world music, world markets. New York: Routledge.

Teitelbaum, B. R. 2017. Lions of the north: sounds of the new Nordic radical nationalism. Oxford University Press.

Tiderman, K. 2002. Vägar till världsmusiken. Stockholm: Bilda.

Videography

Falu Folkmusikfestival, 1987. [online] SVT. 1987. available from http://www.oppetarkiv.se/video/2166593/falu-folkmusikfestival

Goldman, P., 1968. Dalamania [online] available from http://www.oppetarkiv.se/video/2074982/dalamania

Web Sources

Facebook 2013. https://www.facebook.com/groups/105431256248176 Accessed 1 October 2019.

Interviews

Bäckström, Magnus, 2012. Interviewed by Susanne Holst (Umeå University) & Dan Lundberg (SVA), Uppsala, 15 March. Available at Svenskt Visarkiv: SVAA20120315MV001.

Bäckström, Magnus, 2014. Interviewed by Daniel Fredriksson, Uppsala, 7 February.

Gudmundson, Per, 2014. Interviewed by Daniel Fredriksson, Rättvik, 2 February.

Ternhag, Gunnar, 2014. Interviewed by Daniel Fredriksson, Stockholm, 11 March.

Downloads

Published

12-10-2019