Looking Beyond the Republic of Love or Hate in Turkey: Studies in Popular Music

Authors

  • Ali C. Gedik
  • Levent Ergun

Keywords:

Popular music studies, Turkey, early republican policies, neoliberal transformation, Islamization

Abstract

This paper tries to consider recent developments in popular music studies in Turkey by tracing contemporary debates, particular challenges and emerging themes. In order to achieve this task, firstly, history of popular music studies in Turkey is briefly presented in comparison to those of the Anglophone World. Secondly, recent developments are considered within the political context of last two decades in Turkey where hot discussions have revolved around underlying theme of ‟Republic”. In this mileu, the theoretical premises behind the lack of critical discourses about the neoliberal transformation and Islamization processes, and indifference to the struggles against them are discussed. Thirdly, recent achievements of popular music studies in Turkey are presented. As a result, we mainly tried to discuss why certain critical studies are lacking which diminishes plurality rather than the plurality of the existing ones.

References

Aksoy, O. E. –

The Politicization of Kurdish Folk Songs in Turkey in the 1990s. Music and Anthropology 11. http://www.umbc.edu/MA/index/maind.htm. Accessed 8 October 2017.

Music and Reconciliation in Turkey. In C. Gunes and W. Zeydanlioglu Eds. The Kurdish Question in Turkey. New York: Routledge: 241-260.

Kurdish Popular Music in Turkey. In A. C. Gedik Ed. Made in Turkey: Studies in Popular Music. New York: Routledge: 149-166.

Music and Migration Among the Alevi Immigrants from Turkey in Germany. Ethnic and Racial Studies 42 (6): 919-936.

Ayas, G. –

Musiki İnkılabının Sosyolojisi: Klasik Türk Müziği Geleneğinde Süreklilik ve Değişim. Istanbul: Doğu Kitabevi.

Müzik Sosyolojisi. Istanbul: Doğu Kitabevi.

Müziği Boğan Gürültü: İdeolojinin Kıskacındaki ‘Musiki’. İstanbul: İthaki Yayınları.

Balkılıç, Ö. 2009. Cumhuriyet, Halk ve Müzik: Türkiye'de Müzik Reformu 1922-1952. Ankara: Tan Kitabevi Yayınları.

Bates, E. –

Popular Music Studies and the Problems of Sound, Society and Method. Journal of the International Association for the Study of Popular Music 3 (2): 15-32.

Music, Mobility and Distributed Recording Production in Turkish Protest Music. In J. Stanyek and S. Gopinath Eds. Oxford Handbook of Mobile Music Studies, Volume 2. New York: Oxford University: 339–60.

Digital Tradition: Arrangement and Labor in Istanbul’s Recording Studio Culture. New York: Oxford University Press.

Baysal, O. 2018. Reconsidering “Anadolu Pop”. Rock Music Studies 5 (3): 205-219.

Bengi, D. –

50’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük- ‘Şimdiki Zaman Beledir’. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

60’lı Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük ‘Dünya Durmadan Dönüyor’. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

70’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük ‘Görecek Günler Var Daha’. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Beşer, M. 2016. Yoldan Çıkmış Simalar. İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Bianchi, R. 2018. Istanbul Sounding Like Revolution: The Role of Music in the Gezi Park Occupy Movement. Popular Music 37 (2): 212-236.

Çevikoğlu, T. 2016. Devlet Türk Müziği Koroları. In F. Kutluk Ed. İllüzyon: Cumhuriyet’in Klasik Müzik Serüveni. Istanbul: H2O Yayıncılık: 257-274.

Ergun, L. 2017. The Golden Microphone as a Moment of Hegemony. In A. C. Gedik Ed. Made in Turkey: Studies in Popular Music. New York: Routledge: 75-88.

Erol, A. –

Re-imagining Identity: The Transformation of the Alevi Semah. Middle Eastern Studies, 46 (3): 375-387

Music, Power and Symbolic Violence: The Turkish State’s Music Policies during the Early Republican Period. European Journal of Culture Studies 15: 35-52.

Müslüm Gürses. In K. Fleet, G. Krämer, D. Matringe, J. Nawas and E. Rowson Eds. Encyclopaedia of Islam Three. Leiden: Brill.

http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_30135

The Glocality of Islamic Popular Music: The Turkish Case. In A. C. Gedik Ed. Made in Turkey: Studies in Popular Music. New York: Routledge: 107-118.

Islam, Alevilik ve Müzik. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Arabesk. In J. Sturman Ed. The Sage International Encyclopedia of Music and Culture, Volume 1. Thousand Oaks, CA: Sage: 163-166.

Ersoy Çak, Ş. and Beşiroğlu, Ş. Ş. 2017. Bir Muhabbet Kuşu: Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Galioğlu, A. 2016. Dans ve Cinsellik. In F. Kutluk Ed. Müzikte Cinsellik. İstanbul: H2O Yayıncılık: 75-107.

Gedik, A. C. –

Reflections on Popular Music Studies in Turkey. IASPM Journal 2(1-2): 51-56.

a. Introduction: Struggling with and Discussing a “Republic” through Popular Music. In A. C. Gedik Ed. Made in Turkey: Studies in Popular Music. New York: Routledge: 1-19.

b. Mapping Popular Music Studies in Turkey Onto Studies in the Anglophone World. In J. Merrill Ed. Popular Music Studies Today. Wiesbaden: Springer VS: 119-128.

c. Class Struggle in Popular Musics of Turkey: Changing Sounds from the Left. In A. C. Gedik Ed. Made in Turkey: Studies in Popular Music. New York: Routledge: 89-106.

Gill-Gürtan, D. 2011. Performing Meşk, Narrating History: Legacies of Transmission in Contemporary Turkish Musical Practices. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 31 (3): 615-630.

Gill, D. –

Melancholic Modalities: Affect, Islam, and Turkish Classical Musicians. Oxford: Oxford University Press.

Listening, Muhabbet, and the Practice of Masculinity. Ethnomusicology 62 (2): 171-205.

Girgin, G. –

9/8 Roman Dansı: Kültür, Kimlik, Dönüşüm ve Yeniden İnşa. İstanbul: Kolektif Kitap.

, Dünya Çingeneleri Konuşuyor Post-fordizm, Yaratıcı Endüstriler ve Dünya Müziği. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2 (18): 349-358.

Gönenç, H., Beşiroğlu, Ş. Ş. and Reigle, R. 2014. Müzik, Dans ve Türkiye’de Kürtlerin Politik Eylem Kültürü. Porte Akademik: Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi 10: 158-166.

Graeber, D. 2001. Toward an Anthropological Theory of Value: The False Coin of Our Own Dreams. New York: Palgrave.

Greve, M. 2018. Makamsız: Individualization of Taditional Music on the Eve of Kemalist Turkey. Würzburg: Ergon Verlag.

Greve, M. and Şahin, Ö. 2019. Anlatılamazı İfade Etmek: Yeni Dersim Soundunun Oluşumu. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Grossberg, L. 2002. Reflections of a Disappointed Popular Music Scholar. In R. Beebee, D. Fulbrook & B. Saunders Eds. Rock Over the Edge: Transformations in Popular Music Culture. London: Duke University Press: 25-59.

Güray, C. –

Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Hükümet Programlarında Müzik: Eleştirel Bir Bakış. In F. Kutluk Ed. Illüzyon: Cumhuriyet’in Klasik Müzik Serüveni. Istanbul: H2O Yayıncılık: 231-256.

Cumhuriyet Politikalarının Halk Müziğine Yaklaşımı: Bir Toplumsal Dönüşüm Modeli. In F. Kutluk Ed. Cumhuriyet’in Müzik Politikaları. İstanbul: H2O Yayıncılık: 15-45.

Kolivar, A. 2011. Kentli bir Yerel Kimlik Temsili Olarak Karadeniz Rock. Porte Akademik: Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi 1 (2): 76-85.

Kurt, B. 2017. 'Ulus'un Dansı': Türk Halk Oyunları Geleneğinin İcadı. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Kurtişoğlu, B. and Öztürkmen, A. 2018. Halay. In K. Fleet, G. Krämer, D. Matringe, J. Nawas and E. Rowson Eds. Encyclopaedia of Islam Three. Leiden: Brill.

http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_30223

Kurtişoğlu, B. 2019. Turkey: Music in History, Culture, and Geography. In J. Sturman Ed. The Sage International Encyclopedia of Music and Culture, Volume 1. Thousand Oaks, CA: Sage.

http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_30223

Kutluk, F., Ed. –

a. İllüzyon: Cumhuriyet’in Klasik Müzik Serüveni. İstanbul: H2O Yayıncılık.

Cumhuriyet’in Müzik Politikaları. İstanbul: H2O Yayıncılık.

Kutluk, F., 2016b. Müzikte Cinsellik. İstanbul: H2O Yayıncılık.

Markoff, I. 1993. Music, Saints and Ritual: Sama’ and the Alevis of Turkey. In G. M. Smith and C. W. Ernst Eds. Manifestations of Sainthood in Islam. Istanbul: Isis: 95-110.

Mehrabov, I. 2013. Turkey and the Copyleft Music Production: Reflections on Bandista. IASPM Journal 3 (1): 80-90.

O’Connell, J. M. –

Fine Art, Fine Music: Controlling Turkish Taste at the Fine Arts Academy in 1926. Yearbook for Traditional Music 32: 117-142.

In the Time of Alaturka: Identifying Difference in Musical Discourse. Ethnomusicology 49 (2): 177-205.

Alaturka: Style in Turkish Music (1923–1938). Routledge.

Otterbeck, J., Mattsson, D., and Pastene, O. 2018. “I am Satan!” Black Metal, Islam and Blasphemy in Turkey and Saudi Arabia. Contemporary Islam 12 (3): 267-286.

Özbilgin M. Ö. and Mellish, L., Eds. 2018. The Cultural Development of Folk Dance Festivals and the Sustainability of Tradition. Izmir: Ege University Press.

Özdemir, Ö. 2017. Rap’in Krallarından Geçtim Gönül Sultanlarına Bağlandım: Türkiye’de Islami ve Tasavvufi Rap Müzik. Kültür ve Iletişim 20 (39): 229-248.

Özdemir, U. 2016. Kimlik, Rituel, Müzik İcrası: İstanbul Cemevlerinde Zakirlik Hizmeti. Istanbul: Kolektif Kitap.

Öztürkmen, A. –

The Alevi Cem Ritual and the Nationalization of Semah Dances. In G. Dabrowska and L. Bielawski Eds. Dance, Ritual, and Music. Warsaw: Polish Academy of Sciences: 127-132.

Staging a Ritual Dance out of its Context: The Role of an Individual Artist in Transforming the Alevi Semah. Asian Folklore Studies 64 (2): 247-260.

Rakstan Oyuna: Türkiye'de Dansın Modern Halleri. Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Öztürkmen, A., Ed. 2013. Müzik, Dans, Gösterim: Tarihsel ve Kuramsal Tartışmalar. Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Parkinson, T. 2018. ‘Indiestanbul’: Counter-Hegemonic Music and Third Republicanism in Turkey. Popular Music 37 (1): 40-62.

Satır, Ö.C. and Reyhan, H. 2018. Yürü Türk Oğlu! Bir Cumhuriyet İdeolojisi olarak Türk Kimliğinin İnşasında Marşlar ve Çocuk Şarkıları. In F. Kutluk Ed. Cumhuriyet’in Müzik Politikaları. İstanbul: H2O Yayıncılık: 203-230.

Schäfers, M. 2019. Archived Voices, Acoustic Traces, and the Reverberations of Kurdish History in Modern Turkey. Comparative Studies in Society and History 61 (2): 447-473.

Signel, K. L. 1977. Makam: Modal Practice in Turkish Art Music. Seattle:

Asian Music Publications.

Solomon, T. 2017. Who Are the Laz? Cultural Identity and the Musical Public Sphere on the Turkish Black Sea Coast. World of Music 6 (2): 83-113.

Stokes, M.

Hazelnuts and Lutes: Perceptions of Change in a Black Sea Valley. In P. Stirling Ed. Culture and Economy: Changes in Turkish Villages. Huntingdon: The Eothen Press: 21-45.

The Republic of Love: Cultural Intimacy in Turkish Popular Music. London: The University of Chicago Press.

Tambar, K. 2010. The Aesthetics of Public Visibility: Alevi Semah and the Paradoxes of Pluralism in Turkey. Comparative Studies in Society and History. 52 (3): 652-679.

Taş, H. 2014. Melodies of Resistance: Islamic Music in Secular Turkey. Social Compass 61 (3): 368-383.

Tekelioğlu, O. –

The Rise of a Spontaneous Synthesis: Historical Background of Turkish Popular Music. Middle Eastern Studies 32 (1): 194-216.

An Inner History of “Turkish Music Revolution”: Demise of a Music Magazine. In Sufism, Music and Society in Turkey and the Middle East London: Curzon Press: 111-124.

Pop Yazılar: Varoşlardan Merkeze Yürüyen “Halk Zevki”. İstanbul: Telos Yay.

Uyar, Y. M. and Karahasanoğlu, S. 2016. The Early Performance of Jazz Music in Turkey. Porte Akademik: Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi 13: 129-139.

Vicente, V. A. 2019. Itineraries of Enlightenment: Whirling Dervish Shows, Ethnographic Reflexivity, and Tourism in Egypt and Turkey. Musicologist 3 (1): 37-57.

Way, L. C. 2017. Popular Music and Multimodal Critical Discourse Studies: Ideology, Control and Resistance in Turkey Since 2002. London: Bloomsbury Publishing.

Wood, E.M. 2002. The Origins of Capitalism: A Longer View. London: Verso.

Yarar, B. (2017). Arabesk: Looking at the History of Popular Meanings and

Feelings in Turkey. In A. C. Gedik Ed. Made in Turkey: Studies in Popular

Music. New York: Routledge: 179-192.

Yenen, İ. 2016. Din, Müzik ve Kimlik Bağlamında Türkiye'de İslami Popüler Müzik. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 5 (2): 1-25.

Yıldız, B. 2013. Music Politics in the Process of Founding Turkish Nationalism. Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies 11: 3-11.

Yımaz, Ö. 2017. Türkiye’de Popüler Müzik Tartışmaları. İstanbul: Bilim ve Gelecek Yay.

Downloads

Published

24-12-2019

Issue

Section

IASPM Branch Reports